احساس امام خمینی (ره) لحظاتی قبل از ورود به ایران

امام خمینی(ره) در روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ از پاریس به تهران بازگشتند.یکی از خبرنگاران حاضر در هواپیما، احسس امام لحظاتی قبل از ورود به ایران را پرسید که در ادامه این فیلم را مشاهده می‌کنید.