نحوه جا زدن کاسه نمد بلبرینگ چرخ

هنگان جا زدن کاسنه نمد دقت داشته باشید که هرگز ان رو خشک جا نزنید . حتما در ابتدا محیط خارجی کاسه نمد را با روغن چرب کنید . برای مطالب بیشتر در زمینه انواع بلبرینگ چرخ مراجعه کنید به : www.toproll.net