بازی های بزرگی که کنسل شدند

ENTER | Episode 06
در این قسمت تماشا می‌کنید:
معرفی بازی های بزرگی که با وجود استقبال زیاد کنسل شدند
Insta@FALF2
Teleg@FALF1
YouTb/FALF1