آموزش الفبای انگلیسی از طریق موسیقی به کودکان

آموزش حروف الفبایی انگلیسی به کودکان با استفاده از موسیقی:

لینک دانلود این ویدیو :

http://uploadboy.com/nu53ek7ryva0/747/html

اطلاعات بیشتر در:

http://learnengturk.blogfa.com