تبدیل پنکه رومیزی به چراغ مطالعه

برخی از انواع لوازم خانگی ممکن است با گذشت زمان کارایی اولیه خود را از دست داده و نیازی به استفاده از آنها نباشد. اما بهتر است بدانید که برخی از این لوازم خانگی قابلیت استفاده مفید در زمینه های مختلفی را دارند و نیازی به دور انداختن آنها نیست.اگر شما نیز دارای پنکه رومیزی هستید و دیگر استفاده ای از آن ندارید، می توانید آن را به وسایل دیگری تبدیل کنید. در این ویدئو تبدیل پنکه رومیزی به چراغ مطالعه را به شما آموزش می‌دهیم.

لینک سایت: https://ipemdad.com/video/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%86%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87/