انیمیشن نخل سخاوتمند

روزی صاحب نخل، بالای درخت رفت تا خرماها را بچیند. اما ...
این داستان اخلاقی هیجانی را از دست ندهید .
رفتارش خب بود یاد بد چقد اثر گذاشت روی شما ؟!