طرح مجلس برای افزایش یارانه

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از افزایش قابل توجه نرخ ارز گمرکی از سال آینده خبر داد.