تیزر اتاق فرار هیجان انگیز انجمن سایه ها

اتاق فرار انجمن سایه جدیدترین اتاق فرار مجموعه پازل روم کرج می باشد که به تازگی افتتاح شده است.
برای کسب اطلاعت بیشتر و رزرو "اتاق فرار انجمن سایه ها" به مجله اتاق فرار مراجعه کنید