فروش فلزیاب در سایت ها و بلاگ ها

فروش فلزیاب در سایت ها
برای فروش فلزیاب سایت ها و بلاگ ها و شبکه اجتماعی را راه اندازی مینمایند تا فروش فلزیاب METAL DETECTOR SALES را به انجام رسانند و در این سایت ها یا شبکه های اجتماعی بصورت نامحسوس سیستمهای فلزیاب دیگر شرکت ها را ناکارامد معرفی نمایند و مطالبی خارج از مقوله علوم و فنون مطرح نموده و مطالبی را بیان مینمایند که فلزیاب خودشان را بفروش برسانند
باید در نظر داشت که یک سایت و بلاگ شبکه اجتماعی خود را بیطرف معرفی مینماید و سپس از سیستمها فلزیاب دیگر شرکت ها به صورت غیر واقعی بد گوئی مینماید نمی تواند یک سایت معتبر باشد بلکه بیشتر استناد بر غیرواقعی بودن یا دروغ را به دنبال داشته پس به مطالب اینگونه افراد و اشخاص و سایت ها و بلاگ ها و شبکه اجتماعی که دروغگو میگویند نمی توان اطمینان نمود.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34---
09123800094
—---
09126270600