لیوزاد - تجارت عمده مس هلدینگ لیوزاد

هلدینگ لیوزاد در بخش تجارت بین الملل اقدام به خرید و عرضه شمش های مس ایزوتوپ 63.5 می نماید ، خریداران و فروشندگان دست اول و عمده ، با مدیریت شرکت جناب آقای سعید بیگ زاده تماس حاصل فرمایند .