اهدا مدال نقره به تیم ملی فرانسه ، پس از نایب قهرمانی

اهدا مدال نقره به تیم ملی فرانسه ، پس از نایب قهرمانی در جام جهانی 2022