شرح زیارت اربعین 6

« شرح زیارت اربعین » - استاد رائفی پور - جلسه ششم - مسیر پیاده روی اربعین ، موکب مصاف ،عمود ١٠٧٠ - 6 آبان ٩٧ ، https://Gap.im/velayt66 - https://eitaa.com/velayat66