چگونه کلید بالابر ساختمانی تفکاز را ببندیم

بستن کلید بالابر ساختمانی یکی از آسان ترین کارهایی است که پیمانکاران و کارگران هر روزه با آن مواجه هستند. اما بزرگترین مشکل تعداد زیاد سیم ها و پلاتین ها است که سبب سردرگمی می شود. در این فیلم نحوه بستن کلید بالابر ساختمانی تک فاز را توضیح داده ام.