ماجرای آقای "سعید عابد" (رانندهٔ اسنپ) ، ختم به خیر شد.

ماجرای آقای " سعید عابد " ،
رانندهٔ شرکت اسنپ ، که طیّ چند روز اخیر ،
تبدیل به ماجرایی خبرساز ،
در فضای مجازی شده بود ، سرانجام ؛
با توئیت عذرخواهی دخترخانم مسافر وی ،
و دیدار خانوادهٔ او ، با آقای عابد ،
و دریافت هدایایی از ایشان ،
ختم به خیر شد .
پیش از دیدار خانوادهٔ " پویه نوریان "
( دخترخانم مسافر اسنپ ) ،
آقای عابد ، در مصاحبه ای ،
به شایعاتی که دربارهٔ وی ، مطرح شده بود ،
پاسخ گفته و در مورد اقدام خود ،
توضیح می دهد .
نکته :
به این معادله ، دقّت کنید :
۱_ یک رفتار غیرمسئولانه
۲_ یک برخورد محترمانه
۳_ یک عذرخواهی هوشمندانه
۴_ یک دیدار صمیمانه
۵_ یک هدیهٔ پدرانه
مساویست با : یک پایان آبرومندانه
به نظر شما ، این معادله ؛ دلچسب نیست ؟