حقانی 09380039391_سقف خیمه ای روفگاردن رستوران_الاچیق چادری رستوران بام مرکزخرید

شرکت #معماری #سازه_چادری_غشا
مجری وطراح زیباترین ایده های #سقف و #سایبان_چادری جهت هرنوع فضای کاربری بابهره گیری از پوشش های سایبانی بنام غشاء پیش تنیده ضداب ومقاوم دربرابر ناملایمات جوی باطول عمربالامیباشدوازاین حیث دارای سابقه ای درخشان است.