فروش سوله استاندارد در شهرک صنعتی صفادشت

5000 متر زمین 1200 متر سوله استاندارد کف بتن پشت به پشت 250 متر بچه سوله کارگری 100 متر 200 متر دفتری شکیل 400 آمپر برق گاز 65 چاه آب آب شهرک قابلیت افزایش سوله سند 6 دانگ ضنعتی همراه با پایانکار 09128692569