سریال زمین گرم قسمت 8

خلاصه: بعد از سال‌ها بی‌خبری دو برادر از هم، برادر بزرگ‌تر (اصلان(کامران تفتی)) که آخرین ساعات حیات خود را پشت سر می‌گذارد به سراغ برادر کوچک‌تر(علی یار(صادق برقعی))می‌رود تا وصیت کند؛ وصیتی که زندگی برادر کوچک را دستخوش چالشی بزرگ می‌کند و سرنوشتش را تغیر می دهد …