دانلود آهنگ داوود یونسی دلم خوش بود یه روز

دانلود آهنگ محلی داوود یونسی دلم خوش بود یه روز

https://bamiseda.ir/?p=23798

دلم خوش بود یه روز بازم میبینمت توی این کوچه ها

ولی رفتی تو باز پی بخت خود آرومو بی صدا فقط به

من بگو دل سنگت نسوخت برای من چرا آخ آخ بی وفام

تو رو باختم کجام اگه مردم برو سر خاکم نیا آخ آخ بی وفام