جلسه هفتم خط به خط فیزیک دوازدهم : فصل اول " حرکت شناسی " ( قسمت آخر فصل اول )

خط به خط نام مجموعه آموزشی جدید استاد سعیدفر می باشد که در آن کتاب درسی به صورت خط به خط خوانده می شود و باهم مطالب خوانده شده را تحلیل خواهیم کرد ، سپس فعالیت ها و پرسش ها را به صورت مفهومی حل خواهیم کرد .

در این ویدیو که جلسه هفتم خط به خط ویژه کتاب فیزیک #دوازدهم می‌باشد چند صفحه باقی مانده که مبحث " سقوط آزاد " ویژه رشته ریاضی و فیزیک هست از فصل اول " حرکت شناسی " را باهم خواهیم خواند و مطالب آن را به صورت مفهومی درک خواهیم کرد ، سپس به پرسش های کتاب پاسخ خواهیم داد .

این قسمت مختص رشته ریاضی و فیزیک می باشد و آخرین قسمت از فصل اول فیزیک دوازدهم ، در جلسات بعد فصل دوم " دینامیک " فیزیک دوازدهم را به صورت خط به خط باهم خواهیم خواند و آن را به صورت مفهومی یاد خواهیم گرفت .

اگر از ویدیو خوشتان آمد حتما کانال ما " استاد سعیدفر " را دنبال کنید و نظراتتان ( چه در مورد این ویدیو چه در مورد سوال های سخت فیزیک ) را با ما در میان بگذارید . همچنین این ویدیو را بین دوستان خود به اشتراک بگذارید .

https://zil.ink/saeedfar