تدریس واسطه حسابی و واسطه هندسی امیر مسعودی | کنکور آسان است | اوج یادگیری

تدریس و حل تست ریاضی امیر مسعودی مدرس کنکور آسان است و برنامه تلویزیونی اوج یادگیری.
صفحه اوج یادگیری در اینستاگرام را دنبال کنید.
اینستاگرام اوج یادگیری https://instagram.com/ojeyadgiri.tv2
وب سایت اوج یادگیری https://ojeyadgiri.com
شماره تماس اوج یادگیری 02191304690