صدای مشتریان استودیو اکسیژن

مهندس محمد جواد حسن زاده www.oxygenstudio.ir
خیلی مفتخریم از اینکه در کنار عزیزانی هستیم که تو بحث فرهنگ و آموزش کار میکنن و خوشحالیم از اینکه تونستیم به تعهداتی که داشتیم عمل کنیم و در بحث امور تبلیغاتی مجموعه موسسه فرا اندیشه نوین همکاری داشته باشیم.
مجری و مشاوره تبلیغاتی استودیو اکسیژن 09913906941