مراقبت های پوستی برای کودکان+بررسی مشکلات پوستیشان

اگر فکر میکنید که مراقبت های پوستی مخصوص جنسیت خاص و یا سنی خاص است باید بگوییم که نه اینطور نیست و همه افراد از بدو تولد نیاز به رسیدگی و مراقبت های پوستی دارند تا به بیماری های پوستی مثل اگزما و ... دچار نشوند در این ویدیو به مراقبت های پوستی در کودکان و بیماری اگزما در بین کودکان شایع است و راه های پیشگیری و درمان اگزما در کودکان میپردازیم .