سوله سازی شیراز - 22220266-021

شیراز از جمله شهرهای پر رونق کشور می باشد که در همه ابعاد صنعتی و اجتماعی همیشه حرف هایی برای گفتن دارد. آب و هوای بسیار مساعد این استان شرایط بسیار خوبی را برای رونق کشاورزی فراهم نموده است. از بعد دیگر شیراز و کلاً استان فارس جزو نقاط صنعتی کشور نیز محسوب می شود. در نتیجه همه این موارد سوله سازی شیراز را به امری لازم و ضروری تبدیل کرده است.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2/