اجاره فلزیاب یا فلزیاب اجاره ای

اجاره فلزیاب در اصل و واقعیت کار صحیح، درست و منطقی نمیباشد و اشتباه و نادرست است زیرا دارنده فلزیاب باید تجربه بالایی بر روی کار فلزیاب داشته باشد و آن عده ای که فلزیاب اجاره ای تهیه مینمایند تجربه بالایی در کار با فلزیاب نداشته و اگر شخص دارنده فلزیاب خود عملیات جستجو را انجام می دهد مشخص نیست که تجربه کافی داشته باشد زیرا اگر تجربه کافی داشت تا حالا موفق شده بود و دیگر با اجاره کسب درامد نمی نمود.
البته آن دسته که فلزیاب اجاره می دهند اکثرا میگویند ما نیاز مالی نداریم و قبلا موفق شده ایم یا هزار دلیل و بحران میاورند تا شخص را راضی به پرداخت اجاره نمایند.
پس در نتیجه اجاره فلزیاب کاری اشتباه و نادرست میباشد.