مرز خسروی تا اطلاع ثانوی بسته شد

محمدی‌‎ فر دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی با تایید بر بسته شدن مرز خسروی گفت: به محض عادی شدن شرایط داخل عراق مرز خسروی باز خواهد شد.