سیاره زمین 12 - جزایر

مستند سیاره زمین 2 - Planet Earth II 2016 - ق 1 - جزایر - این مستند دنباله‌ی مستند "سیاره‌ی زمین" می باشد با گویندگی دیوید اتنبرو / از سفر به قطب شمال گرفته تا صحرای های سوزان / نگاهی به پدیده‌های طبیعی و حیوانات وحشی از فاصله‌ای بسیار نزدیک - با دیدن این مستند زیبا و شگفت‌انگیز ، با عجایب و شگفتی‌های جهان خلقت بیشتر آشنا می شوید - https://Gap.im/khelqat - https://eitaa.com/khelqat