جراحی مفصل مصنوعی لگن چیست

در این انیمیشن کوتاه روش انجام حراحی تعویض مفصل ران یا جراحی توتال هیپ توضیح داده میشود و مشخص میگردد که جراح لگن چگونه یک مفصل مصنوعی ران را به جای مفصل آسیب دیده جایگزین میکند.