آخرین شیرها - The Last Lions 2011

مستند The Last Lions 2011 _ آخرین شیرها - در حدود ۵۰ سال پیش در آفریقا بیش از نیم میلیون شیر وجود داشت که این رقم امروزه به کمتر از ۲۰ هزار رسیده است . برخلاف فیل ها ، برای حفاظت این حیوانات هیچ تدابیر بین المللی صورت نگرفته است و این مستند به زندگی شیرهای بازمانده می پردازد که چگونه برای بقای نسل خود تلاش می کنند …. - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat