نوازندگی کیبورد شب بود بیابان بود پوران توسط سپهر تعقلی

نوازندگی کیبورد آهنگ شب بود بیابان بود پوران توسط سپهر تعقلی مدرس پیانو و کیبورد لینک دانلود نت این آهنگ https://harmooony.ir/IRi0m برای دانلود نت پیانو و کیبورد به سایت هارمونی harmooony.ir مراجعه نمائید . کانال سپهر تعقلی در آپارات aparat.com/sepehrtaagholi