تست تصادف سمند

در این برنامه تلویزیونی که بر اساس یک سری مولفه های مشابه سازی شده استاندارد جهانی تست تصادف صورت گرفت. سمند توانست از پنج ستاره ایمن فقط یک ستاره کسب کند. البته باید تاکید کرد که ایران خودرو تست تصادف سمند را تایید نکرده است. و تست انجام شده توسط EURO NCAP ) ) که موسسه ای شناخته شده ی اروپایی در زمینه ی تست ایمنی و تصادف خودرو های جدید می باشد. صورت نگرفت. بلکه توسط شرکت انگلیسی thatcham انجام شد.
https://afluxury.com/samand-crash-test/