فیلم کوتاه GARDEN PARTY

نامزد دریافت جایزۀ اسکار "بهترین انیمیشن کوتاه" در سال 2018