مستند امپراتوری مورچه‌ها Empire of the Ants

بیشتر مورچه ها فقط یک مزاحمت هستند؛ اونا بیرون می خزند یا سعی می کنن خودشون توی جیپ مخفی کنن به هر حال، اونا به نظر بی خطر میان. شما حتی ممکن است خاطرات خوش دوران کودکی را داشته باشید ، "مورچه ها دو به دو حرکت می کنند"، اما، نگذارید این مورچه های خاص شما را گول بزنند، ﺁنها شوخی بردار نیستند.