تفاوت مهم هدف و رسالت زندگی

تفاوت مهم هدف و رسالت زندگی:

رسالت هدف نیست. بلکه به هدف جهت می دهد.
فرض کنید فردی رسالتش داشتن زندگی پاک و مهربانانه برای همه است.
ممکن است در هدفگذاری شغلی:
یک شغل در سازمانهای حمایت از حیوانات انتخاب کند. یا انجمن های دوستدار محیط زیست. یا خبرنگاری در بخش سلامت و رفاه اجتماعی را به عنوان یک هدف شغلی برگزیند.
شاید هم معلمی را برگزیند تا به شاگردانش تعلیم دهد چگونه زمین و زمانه را دوست بدارند و مهربان باشند.
در هر صورت این رسالت اوست که به اهدافش جهت می دهد. بطور کلی رسالت هم بزرگتر از هدف است و هم دورنمای بالاتری دارد.

رسالت شخصی چیست؟

رسالت شخصی آن چیزی است که برای رسیدن به آن اشتیاقی سوزان داشته باشیم و در انجام دادن آن کار خستگی برایمان بی معنا باشد کارهایی است که در آنها استعداد داریم و فکر می‌کنیم که به خاطر آن بدنیا آمده ایم باید فکر کنیم و ببینیم که چه چیزی در زندگی‌مان وجود دارد و چه کارهایی با توجه به ویژگی های بالا وجود دارد و آنها را شناسایی کرده و فقط در راستای آن حرکت کنیم.
قرار داشتن در مسیر درست زندگی را انسان از اتفاقاتی که برایش می افتد و نتایجی که می‌گیرد و حس درونی‌اش متوجه می‌شود. وقتی که در مسیر درست باشی نشانه های کائنات یکی پس از دیگری برایت نمایان می شوند و تو می توانی پیام کائنات را بخوانی.
رسالت شخصی هر فرد بنا به توانمندی ها و علایق فردی اش با دیگری تفاوت دارد. آن هدفی که با اندیشیدن به آن احساس رضایت میکنی و هدفی که در ذهنت می بینی رسیدن به آن بزرگترین آمال تو می‌باشد و می‌تواند هدف تو باشد. هرچه هدف زیباتر و متعالی تر و مفیدتر باشد این هدف درست‌تر و صحیح‌تر است.
رسالت شخصی با هدف متفاوت است.
#رسالت #عشق #انرژی_مثبت #انگیزه #انگیزشی #حال_خوب #مثبت_شو #مثبت_اندیشی #مثبت_نگری #عزت_نفس #عشق #دنیا #روانشناسی_شخصیت #روانشناسی #ندای_درون #هدف