فصل اول رمان «سرخی بعد از سحرگه» نویسنده «مهناز رضایی لاچین»

هشتادوپنجمین برنامه نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک
فصل اول رمان «سرخی بعد از سحرگه» نویسنده «مهناز رضایی لاچین»
هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: سیما میرهادی‌زاده، بهاره سرمدی
کارگردان: مهدی رضایی با همکاری مریم بستان‌بان