آرماتور بندی میلگرد

قبل از عملیات بتن ریزی ساختمان میلگردها باید بر اساس طراحی و محاسبات صورت گرفته به یکدیگر بسته و یکپارچه شوند تا از جابجا شدن آن ها هنگام عملیات یتن ریزی تا خود گیری بتن جلوگیری شودکه می توانید خط تولید این محصول را در ویدئو فوق مشاهده نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد آرماتوربندی میلگرد می توانید به سایت https://shahrmaftool.com/ مراجعه کرده و یا با شماره 54483_021 تماس حاصل فرمایید.
"آرماتوربندی میلگرد"