فلزیاب فرکانسی تفکیک خاص طلا

فلزیاب فرکانسی تفکیک خاص طلا
فلزیاب فرکانسی توان تفکیک خاص طلا یا انواع فلزات را طبق جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE را دارا میباشد و هر نوع فلز خاص یا طلا را در تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI تعیین نموده و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD را معادل ابعاد همان هدف یا طلا قرار داده شود فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی بطور طبیعی طبق اصول تشخیص انرژی فرکانس میتواند میدان الکتریکی و میدان فرکانسی طلا یا هدف تعیین شده را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34