فلزیاب تصویری مشخصات لکه رنگ طلا

فلزیاب تصویری مشخصات لکه رنگ طلا
فلزیاب تصویری مشخصات لکه رنگ طلا یا فلز تعیین شده را در زمانی میتواند با دقت در عمق زیاد مشخص نماید که ان فلزیاب تصویری بتواند طلا یا فلزات را با لکه رنگ متفاوت مشخص نماید و این شرایط را میتوان در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD بدست اورد و این شرایط از خصوصیات فلزیاب فرکانسی در تشخیص انرژی فرکانس بازتاب شده طلا یا انواع فلزات در مدار رادرای فلزیاب تصویری فرکانسی میباشد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34