صافکاری pdr و لیسه گیری

صافکاری و نقاشی خودرو خودتون رو به ما بسپارید و مثل روز اول تحویل بگیرید .
آدرس : سهروردی شمالی . میرزایی زینالی غربی ، انتهای خیابان عشوری ، مجتمع خودرویی عبادی .
شماره جهت اخذ نوبت و هماهنگی : 09124958175