شرایط دریافت ویزای تحصیلی انگلستان

ویزای تحصیلی در انگلستان به ویزای دانشجویی 4 معروف است و به دو گروه تقسیم می شود. ویزای کودک درجه 4 به افراد 4 تا 17 ساله که قصد تحصیل در مدرسه انگلیسی را دارند و ویزای درجه 4 به افراد بالای 17 سال تعلق می گیرد. متقاضیان می توانند 3 ماه قبل از شروع تحصیل خود در انگلستان برای ویزا اقدام کنند.
هزینه ویزای تحصیلی در بریتانیا در سال 2023، ردیف 4، 348 پوند است که تقریباً 440 دلار آمریکا است، و هزینه فعلی برای ویزای دانشجویی 363 پوند (418 دلار آمریکا) و 490 پوند (564 دلار آمریکا) در صورت درخواست خارج از کشور است. انگلستان. . هر فردی که برای ویزا اقدام می کند باید مبلغی به نام هزینه سلامت پرداخت کند که برای هر دانشجو 150 پوند در سال است.

این مبلغ برای هر شریک سالانه 150 پوند است که باید یک بار در طول سال تحصیلی پرداخت شود. رسید پرداخت این مبلغ باید به مدارک باقیمانده درخواست ویزا پیوست شود. متقاضیان ویزا باید نشان دهند که توانایی مالی برای پوشش تحصیلی و معیشت خود را دارند. شخص باید به حسابی به نام پدر و مادر (ولی) خود پول واریز کند.این مقدار از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
همچنین این مبلغ باید برای مدت 28 روز متوالی در حساب باشد و این مدت باید قبل از 31 روز قبل از درخواست متقاضی به پایان رسیده باشد. این شامل هزینه های تحصیل و زندگی می شود. هزینه دوره شامل هزینه یک سال تحصیل یا کل هزینه در صورتی که دوره تحصیل کمتر از یک سال باشد می باشد. این هزینه بر اساس مقطع تحصیلی، دانشگاه یا مدرسه و رشته تحصیلی متفاوت است.
https://malekpourmie.net/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3/