بچه سوله - 22220266-021

بچه سوله را برای مقاصد گوناگونی می‌توان ساخت و مورد استفاده قرار داد. فرقی نمی‌کند که صاحب یک سوله سردخانه هستید یا در حال آماده‌سازی برای ساخت یک سوله فری استال فول امکانات می‌باشید، این سازه‌های جانبی به شدت به کارتان خواهد آمد.
بانک سوله ایران - 22220266-021
https://souleiran.com/%d8%a8%da%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87/