سریال کره ای Angels Last Mission Love (آخرین مامورت فرشته: عشق) - قسمت اول و دوم

دن یک فرشته است. او فرشته ای دردسرساز اما از طرفی خوش بین است. یون سئو بالرینی است که به عشق اعتقاد ندارد. دن ماموریتی را دریافت می‌کند. اگر او موفق شود تا یون را به فردی عاشق تبدیل کند، می‌تواند به بهشت برگردد. ماموریت او این است که عشق واقعی را برای یون سئو پیدا کنید. اما از بد روزگار دن به زودی عاشق یون می‌شود ...
قسمت های بعدی