دانلود آهنگ بیقرارم مسعود جلیلیان

دانلود آهنگ بیقرارم مسعود جلیلیان

https://bamiseda.ir/?p=23846

ساده چیدن بی وفا عمری من بازیچه تو بیم

ساده چیدن بی وفا دردد ولیم دردت ولیم

چید و ثابت بی وه پیم عشق تو یه افسانه بی

بی قرارم بی قرارم بی قرارم بی قرار

داخ ناسه زبان دسم توبه کارم توبه کار