شمشیرزن دوره گرد 3

سینمایی - شمشیرزن دوره گرد 3 افسانه به پایان میرسد Rurouni Kenshin The Legend Ends 2015 - ماکوتو شیشو با کشتی مجهزش به سمت حکومت میجی در حال حرکت هست و قصد دارد دوباره هر و مرج را به ژاپن بازگرداند. حال ، کنشین هیمورا به منظور متوقف ساختن شیشو ، برای یادگیری تکنیک نهایی نزد استاد قدیمیش می رود و .....