تبدیل کنترل TV به آنتن تلویزیون

یکی از چیزهایی که ممکن است ندانید، این است که در صورت از کار افتادگی کنترل تلویزیون، می توانید آن را دور نیندازید؛ زیرا با استفاده از کنترل می‌ توانید آنتن تلویزیون بسازید.اگر نمی دانید چگونه باید این کار را انجام دهید، به مشاهده این ویدیو بپردازید. پس تا پایان ویدئو تبدیل کنترل TV به آنتن تلویزیون همراه مجله ویدئویی آی پی امداد باشید.
لینک سایت: https://ipemdad.com/video/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-tv-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86/