مدیریت زمان به روش جی تی دی - دیوید آلن

در دنیای امروز ، روش های دیروز جواب نمی دهند.
مربی و مشاور مدیریت باسابقه، دیوید آلن، روش های موفقیت آمیزی برای عملکرد بدون استرس را که به ده ها هزار نفر کمک کرده است معرفی می کند.
فرض آلن ساده است: بهره وری ما، ارتباطی نسبی با میزان آرامشمان دارد. فقط وقتی که ذهن شفافی داشته و افکارتان منظم باشد، به بهره وری دست می یابید.
با شنیدن این اثر خواهید دانست چگونه:
* قانونِ انجام، واگذاری، به تعویق انداختن و رها کردن کارها" را اعمال کنید
* اهداف را دوباره ارزیابی کنید و هنگام تغییر شرایط، تمرکز خود را حفظ کنید
* پروژه ها را برنامه ریزی یا لغو کنید
* بر احساس گیجی ، اضطراب و استیصال در انجام کارها غلبه کنید
* اگر لازم نیست کاری را انجام بدهید، احساس خوبی داشته باشید

با صدای : رحیمی
قیمت : 10000 تومان
زمان : 1 ساعت و 17 دقیقه


لینک خرید این اثر:
https://b2n.ir/DAllenGTD

جهت خرید سایر ویدیوها/ کتابها/کتابچه صوتی و الکترونیکی:
کسب و کار و موفقیت
روانشناسی و رشد فردی:
www.rasabook.com