قدرت نفوذ فرکانس در فلزیاب فرکانسی

دلیل انکه فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری میتواند در عمق زیاد فلزات بخصوص طلا را تفکیک نماید شرایط تشخیص وضعیت فرکانس بازتاب شده از طلا و فلزات میباشد
فلزیاب فرکانسی که طبق اصول رادار طراحی میگردد میتوانند مانند رادار که از فاصله دور انرژی فرکانس هدف یا هواپیما را تشخیص دهد بازتاب انرژی طلا یا انواع فلزات را برای تفکیک جداگانه تشخیص داده و این شرایط تشخیص فرکانس طلا یا انواع فلزات در فلزیاب فرکانسی است که موجب میگردد این دسته فلزیاب فرکانسی با تنظیمات بیان گردیده بتواند در عمق زیاد عمل تفکیک را به انجام رساند.
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34---
09123800094
—---------------—
09126270600
http:\tja777.ir
http:\rescan.ir
http:\tja110.com