شمشیرزن دوره گرد:آغاز

سینمایی - شمشیرزن دوره گرد:آغاز Rurouni Kenshin The Beginning 2021 - «کنشین هیمورا» با یک فروشنده مرموز اسلحه به نام «انیشی یوکیشیرو» رو به رو می شود که تبهکاران زیرزمینی چین را تحت کنترل خود دارد. در این میان، رازی بزرگ مربوط به کنشین هیمورا نیز فاش می شود