محدودیت ‌های تردد شبانه و خروجی ‌های تهران در هفته آینده

ستاد مبارزه با کرونای تهران با اشاره به محدودیت‌های کرونایی، اظهار کرد: در هفته آینده حضور یک سوم و یک دوم کارکنان در ادارات و نیز تعطیلی گروه‌های ۳ و ۴، آموزشگاه‌ها و نماز جماعت در تهران ادامه خواهد داشت و همچنین محدودیت‌های تردد شبانه خودرو‌ها و خروجی و ورودی‌های شهر تا پایان هفته آینده ادامه تداوم خواهد یافت.