شیوه مدیریت کلاس نیو مث قسمت چهارم

مجری و مشاوره تبلیغاتی استودیو اکسیژن 09913906941
شیوه مدیریت کلاس
قسمت چهارم
مجموعه نیو مث
با سخنرانی استاد محمد حافظی نژاد