در مورد بررسی ارتباطات مغزی در یک سناریوی مطرح شده برای یک کودک اوتیسمی

درود

ویدیوی بالا در مورد پست زیر می باشد:

https://vrgl.ir/f033T

نکته :‌با پوزش بابت کیفیت پایین ویدیو (‌به علت سنگین بودن لپتاپ من !)

با تشکر